Samenwerking:

Sinds juli 2014 ben ik een samenwerking aangegaan met collega praktijk Fysio Plus Epe.
Het doel hiervan is elkaar te versterken en aan te vullen in onze expertise.
Wij vinden 1+1= 3

Contact

C.S. Hesselink-Milius
Koeweg 5
8162 PH Epe
06-20037728

Fysiotherapie
Oedeemtherapie
Manuele Lymfedrainage
Handtherapie

Behandeling op afspraak