Wat is lymfoedeem?

Lymfoedeem is een ophoping van vocht doordat de afvoer van lymfevocht beperkt is. Door deze vochtophoping wordt een lichaamsdeel groter (dikker) dan normaal.
Om lymfoedeem te begrijpen moet u iets weten over wat het is en hoe het ontstaat.

De bloedsomloop is bij velen bekend. De bloedsomloop (of circulatie) is een zogenaamd gesloten systeem. In een gesloten systeem loopt het vocht (bloed) rond, er is dus eigenlijk geen begin- of eindpunt aan te wijzen. Het hart pompt het bloed met een zekere kracht de grote lichaamsslagader (de aorta) in. Van de aorta splitsen zich veel slagaders af die naar alle uithoeken van het lichaam gaan om daar het bloed naartoe te brengen.
Van de grotere slagaders splitsen zich weer kleinere slagaders, waar zich op hun beurt ook weer kleinere slagaders van afsplitsen enzovoort.
Als we na al die splitsingen aankomen bij de kleinste vaatjes, spreken we van haarvaatjes of capillairen. De naam haarvaatjes zegt al iets over de maat van deze vaatjes, ze zijn heel erg klein.
De capillairen verzamelen het bloed weer in kleinere adertjes die zich samenvoegen met andere adertjes in grotere adertjes, die zich weer samenvoegen tot nog grotere aders etc. De grootste ader die al het bloed verzameld heet “grote holle ader”. De grote holle ader brengt al het bloed weer naar het hart waar het opnieuw rondgepompt kan worden. Het hart zal het bloed niet opnieuw door het lichaam pompen, maar het eerst langs de longen pompen, zodat er zuurstof aan het bloed toegevoegd kan worden. Dit gaat op dezelfde manier als hierboven omschreven.
Als het bloed van de longen terugkeert naar het hart, wordt het opnieuw het lichaam in gepompt. De kleinste slagadertjes heten capillairen. De capillairen hebben een dunne wand waar water doorheen kan.

Doordat de bloeddruk hoger is dan de druk in het omliggende weefsel zal er water door de wand van het bloedvat het weefsel in lopen. Met dat water wordt ook meteen zuurstof en voedingsstoffen, hormonen etc. meegenomen van het bloed naar het weefsel. Uiteindelijk was dat ook de bedoeling, de bloedsomloop zit er niet omdat dat zo leuk staat in de medische encyclopedie, maar om zuurstof en voedsel naar alle cellen te kunnen brengen.
Een deel van het vocht dat de bloedbaan verlaat, wordt afgevoerd door het lymfe-stelsel. Dit vocht bevat eiwitten en afvalstoffen. Het wordt gefilterd in de lymfe knopen en daarna weer aan de bloedbaan toegevoegd.

Als er stoornissen zijn in de functie van het lymfestelsel zal dat leiden tot oedeem. Stoornissen in het lymfestelsel kunnen aangeboren zijn (we noemen dat primair oedeem) of verworven (zo heet dat als het niet aangeboren is) dat heet secundair oedeem. Lymfoedeem is een aandoening die veroorzaakt wordt door het niet goed functioneren van het lymfsysteem.
Hierdoor wordt het vocht onvoldoende uit de weefsels afgevoerd. Lymfoedeem kan aangeboren zijn maar kan ook ontstaan als gevolg van een operatie, bestraling of na wondroos.
Omdat lymfoedeem een chronische aandoening is, dient de behandeling hierop afgestemd te worden. Door bewustwording van de patiënt van zijn/haar aandoening kan een bijdrage worden geleverd aan de onderhoudsbehandeling hiervan.

De zorgpraktijk “de koeweg” is een praktijk voor fysiotherapie en oedeemtherapie.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stel ik hoge eisen aan mijzelf. Daarnaast vind ik zelfstandigheid van mijn cliënten erg belangrijk.
Ik wil dan ook graag zoeken naar de balans tussen mijn behandeling en alle maatregelen die u zelf kunt treffen om de klachten te verminderen. U kunt daarbij rekenen op informatie en advies op maat

Contact

C.S. Hesselink-Milius
Koeweg 5
8162 PH Epe
06-20037728

Fysiotherapie
Oedeemtherapie
Manuele Lymfedrainage
Handtherapie

Behandeling op afspraak