Wat doet de fysiotherapeut?

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. De klachten waarmee mensen bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend van aard.
Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een gesprek met de patiënt om de klacht duidelijk in beeld te krijgen. Daarnaast doet de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek en stelt samen met de patiënt een behandelplan op.
Vervolgens vindt er een aantal behandelingen plaats totdat de patiënt (zo veel mogelijk) klachtenvrij de praktijk kan verlaten.

Na afronding van de behandelserie wordt de verwijzend arts, middels een schriftelijk verslag, hiervan op de hoogte gesteld. Naast de noodzakelijke therapie wordt er tijdens de behandeling veel aandacht en zorg besteed aan goede voorlichting en adviezen om te voorkomen dat een patiënt nogmaals met hetzelfde probleem geconfronteerd wordt.

Het aantal behandelingen wisselt sterk per patiënt en per aandoening en is afhankelijk van de (ernst van de) klachten, het herstelproces en de motivatie om weer beter te worden.

Indien wenselijk neem ik tussentijds contact op met de verwijzend arts. Ik zal u als patiënt hier altijd van tevoren over informeren.Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF):

Per 1 januari 2006 is fysiotherapie direct toegankelijk, d.w.z. er is geen verwijzing meer nodig van de huisarts of specialist. U kunt dus direct contact opnemen met de praktijk om een afspraak te maken.
Er zal eerst een screening worden uitgevoerd om te beoordelen of u bij de fysiotherapeut op de juiste plek bent of dat u toch beter eerst langs de huisarts kunt gaan.

Als uit de screening blijkt dat fysiotherapie geïndiceerd is, vindt uitgebreid onderzoek plaats en kan het behandeltraject ingezet worden. Dit wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar.

De meeste behandelingen worden uitgevoerd in de praktijk en duren ongeveer 30 minuten. Indien u echter niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan er, na verwijzing door een arts, ook behandeling aan huis gegeven worden.
Hiervoor wordt echter wel een toeslag in rekening gebracht. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
Ook is behandeling in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis, mogelijk.

Contact

C.S. Hesselink-Milius
Koeweg 5
8162 PH Epe
06-20037728

Fysiotherapie
Oedeemtherapie
Manuele Lymfedrainage
Handtherapie

Behandeling op afspraak